POV-projektet til DOKK1

IRIS bygger på POV metoden, og bliver et fysisk Lab, hvor skoler, institutioner og private borgere får mulighed for at eksperimentere med ny teknologi og digital medieproduktion.

IRIS er under udvikling, men har fået en permanent driftsbevilling.

Se mere om projektet i denne film:

 

IRIS bliver stedet, hvor børn, unge og andre kan arbejde med avanceret medieproduktions teknik.

Ved at arbejde produktivt med teknikken, opnår brugeren en større forståelse for den medieverden, de selv er en del af. 

IRIS bliver et laboratorium med 6 unikke produktionsstationer, som hver især er unikke ift. teknologi og set-up, og hvor tema og indhold varierer, så aktiviteterne afspejler både den retning, som film- og medieteknologien udvikler sig i, og de nyeste og mest relevante erkendelser inden for mediepædagogik og teknologiforståelse.

IRIS sigter mod at favne produktion af dokumentar- og fiktionsfilm, nyheder, lydfortællinger, men også de nyeste medier i børn og unges hverdag: Deep fakes, fake news, virtual reality, m.fl. Vi ønsker desuden aktiviteter med motion-capture og virtuel scenografi, som er to teknologier, der vinder indpas i medievirkeligheden i disse år, og som IRIS’ brugere derfor skal lære at kende og kunne håndtere.

IRIS bygger på de didaktiske principper i POV-metoden, og arbejdet med POV skal klæde deltagerne på til et besøg i IRIS og skal samtidig være med til at sikre en solid forankring af et besøg i IRIS i det efterfølgende skolearbejde.

POV startede som udviklingsprojekt i Filmby Aarhus i 2016 og flyttede til sin nuværende placering på Dokk1 i starten af 2021. I de kommende år vil POV fortsætte med at arbejde med media-literacy i skolen, og POV vil fortsætte arbejdet med løbende at udvikle aktiviteter skræddersyet til den danske folkeskole. Så POV følger med udviklingen i mediebilledet og også i fremtiden er med til at øge niveauet af media literacy i hele Danmark.