POV bygger på erkendelsen af, at det er svært at undervise i noget, man ikke selv har erfaringer med. Derfor skal lærere, der vil arbejde med POV metoden, så vidt muligt selv prøve at producere film efter den.

POV har et velafprøvet efteruddannelsesforløb for lærere, som strækker sig over 3 hele dage, hvor lærere trænes i at lave film efter POV metoden og i at undervise efter den. Når de deltagende lærere selv har prøvet at gennemføre mindst et forløb i “større filmproduktion” med deres eller andres elever, kan de kalde sig POV-lærere.

Underviserne på kurserne er så vidt muligt POV lærere, som selv har været igennem samme forløb, som de underviser i.

I foråret 2022 færdiggøres en evaluering af POV metodens uddannelsesdel, ledet af lektor, Phd. Simon Skov Fougt fra DPU i Aarhus, og det er vores tanke herefter at fortsætte arbejdet med at udbrede POV metoden via efteruddannelse.

Vi udbyder først POV kurser igen fra efteråret 2022 – men håber på længere sigt at udbrede POV metoden til langt flere vha. lærer til lærer undervisning i hele landet.