POV metoden fokuserer på praksis før teori, og eleverne kommer så hurtigt som muligt i gang med det konkrete filmhåndværk.

Portalen er opdelt i aktiviteter til mellemtrin 4. – 6. klasse og udskoling 7.- 10. klasse

Portalen er opdelt i 3 hovedområder:

  1. Filmens virkemidler – Her kan man arbejde enkelt-fagligt med forskellige dele af filmhåndværket. Aktiviteterne tager typisk 1 – 4 lektioner, og via aktiviteterne kan man gradvist stilladsere elevernes læring i filmhåndværket. Øvelserne kan stå alene, og de kan fungere som forberedelse til en større filmproduktion.
  2. Medieforløb i fagene – Her kan man arbejde med produktiv læring med medier i alle skolens overordnede fagområder. Eleverne bruger deres smartphones og computere som produktionsredskaber, og aktiviteterne tilbyder en anden tilgang til det faglige stof end den skriftsproglige.
  3. Større filmproduktioner – Her er handlingsanvisende forløb på 6 – 8 lektioner, hvor eleverne guides igennem en hel filmproduktion i de 3 genrer: Kort fiktion, Kort portrætdokumentar og reportagedokumentar. Aktiviteterne kan tilgås uden forudgående kendskab til POV, men vi anbefaler, at man forud for en større filmproduktion arbejder med enkeltfaglige øvelser fra filmens virkemidler, så eleverne på forhånd har grundlæggende erfaringer med POV metoden.
POV læringsportalen bruger i så høj grad som muligt visuel formidling, og de fleste aktiviteter er bl.a. formidlet vha. videotutorials og elevproducerede filmeksempler.
Vi anbefaler, at eleverne har adgang til den del af portalen, som de skal arbejde med, så de selv kan se eller gense de relevante videotutorials og det øvrige undervisningsmateriale.