”Efter vores første møde med POV, er vores film blevet meget bedre end før.”
Viktoria Pallesen, elev i 8. klasse på Lystrup Skole

Formålet med læringsportalen er at:

 • styrke elevernes filmfaglige og kreative/produktive kompetencer gennem enkle øvelser og film- og medieproduktionsforløb inden for de 4 fagområder.
 • kvalificere lærere til at undervise elever i film- og medieproduktion – med fokus på etablering af et fælles filmsprog, enkle produktionsprocesser og film- og mediepædagogiske metoder til at understøtte elevernes læring.

 

Introfilm om lærer til lærerundervisning

 

Fælles Mål og læringsmål

Læringsportalens indhold tager afsæt i Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Disse mål er omformet til konkrete læringsmål for eleverne i de enkelte forløb og øvelser.

3 læringsindgange

Portalen er bygget op omkring 3 læringsindgange:

 • En indgang med en række små øvelser i filmens enkeltfagligheder
 • En indgang med film- og medieforløb skræddersyet til enkelte fag inden for de 4 fagområder:
  • Dansk og sprogfag
  • Naturvidenskabelige fag
  • Kulturfagene – samfundsfag, historie, kristendom
  • Praktisk-musiske fag
 • En indgang med kortere og længere produktionsforløb i dokumentar og fiktion

 Visuelt og ikonbaseret materiale

Alle forløb og øvelser rummer en elevdel og en lærervejledning. Forløbene består af læringsmål, korte forløbsbeskrivelser, konkrete trin-for-trin guides og forslag til forskellige feedback- og opsamlingsformer. De understøttes af korte video-essays og elevproducerede filmeksempler. Vigtige praktiske og tekniske informationer formidles via ikoner og grafik.

Filmfaglig progression

De tre læringsindgange gør det muligt at understøtte en filmfaglig progression fra øvelserne i filmens enkeltfagligheder til de kortere og længere produktionsforløb i dokumentar og fiktion. I film- og medieforløbene inden for de 4 fagområder vil der blive henvist til teori og video-essays fra de to andre læringsindgange.

For at få det optimale filmfaglige udbytte anbefaler vi derfor, at I starter med at arbejde øvelserne i filmens enkeltfagligheder. Det gør det lettere for eleverne at gennemføre film- og medieforløb i de enkelte fag og større produktionsforløb i fiktion og dokumentar. Samtidig letter det processen og højner kvaliteten af produkterne i alle forløb, at eleverne først lejlighed til at øve sig i filmens enkeltfagligheder.

Elever redigerer

Hvad med udstyret?

Vi anbefaler brug af udstyr, programmer og portaler, som lærere og elever har til rådighed på de fleste skoler:

- Smartphones og tablets

- Skoletube – Wevideo/Videomixer m.fl.

- Filmcentralen / Undervisning m.fl.

- Vi anbefaler brug af eksterne mikrofoner for at højne lydkvaliteten i

   produktionerne.

”POV har gjort mig bedre til dansk. Især hvis vi laver filmanalyse i dansk, er jeg blevet meget bedre til det. Man kan også forstå en tekst bedre, hvis man ved noget om film - selv om det lyder mærkeligt. Man kan relatere film til tekst, fordi opbygningen ligner hinanden. POV har åbnet en kreativ dør i mig, og jeg kan se ting på en måde, jeg ikke kunne før.”
Jeppe Fuglebjerg, 8. klasse på Lystrup Skole